Foyer Het Huis Utrecht

Optimaal beheer van uw installaties
MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) voor theatertechniek


In de Nederlandse theaters groeit de behoefte aan een helder inzicht in de staat van de bestaande theatertechnische installaties en een visie op de toekomstige investeringen. Bij Share Knowledge Now bieden wij een doelgerichte oplossing: het Meerjaren OnderhoudsPlan (MJOP).

Door onze jarenlange ervaring in het onderhouden en beheren van theatertechnische installaties, kunnen we een gedegen en realistische MJOP opstellen. Hierbij leveren wij op maat gemaakte oplossingen die aansluiten bij uw visie en doelstellingen.

ons proces begint met een grondige 0-meting van uw installaties, gevolgd door een nauwkeurige conditiebepaling en het opstellen van een gebrekenlijst. Daarnaast nodigen we u uit om in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor innovatie en verduurzaming op het gebied van theatertechnieken. Alle verzamelde gegevens zullen worden ingevoerd in het MJOP, waardoor er een duidelijk inzicht ontstaat in zowel de huidige als de gewenste situatie.

Samen met u streven we zo naar het behoud van een optimaal niveau van uw installaties en bepalen we de juiste investeringen in de komende jaren, binnen uw concrete budget.