Payzaal Wilmink theater

Muziekkwartier Enschede
Aanbesteding preferred suppliers


Het Muziekkwartier Enschede is een samenwerking tussen zes vooraanstaande culturele instellingen, waaronder het gerenommeerde Wilminktheater en poppodium Metropool. Als dynamische culturele hub biedt het Muziekkwartier een podium voor diverse lokale en (inter) nationale artistieke expressies.

In 2021 werden we door gemeente Enschede gevraagd om de technische documentatie te verzorgen voor een aanbesteding met betrekking tot de levering van audio-, video-, communicatie- en lichtmiddelen aan het Muziekkwartier Enschede.

Met het overtreffen van de Europese drempel voor aanbestedingen in de voorgaande jaren, besloot de gemeente tot een innovatieve aanpak om snel de markt te kunnen benaderen: door raamovereenkomsten af te sluiten met 3 preferred suppliers voor de twee percelen lichttechniek en audio-,video- en communicatietechnieken, kan de gemeente flexibel en efficiënt opereren bij zowel eenvoudige leveringen als complexe aanvragen.

Voorafgaand aan de aanbesteding werkten we nauw samen met de gemeente, het management en de technici van het Wilminktheater om per perceel een specifieke casus in te brengen, die als eerste op de rol stond om te worden gerealiseerd. Dit bood een concreet inzicht in de uiteindelijke vorm van het te realiseren systeem, alsmede een vroegtijdige indicatie van de te verwachten aanschafkosten.

De casus bestond uit een voorlopig ontwerp van zowel een licht- als een geluidsysteem. In het veldonderzoek kwamen technische en functionele uitdagingen naar boven, die meegenomen zijn in het ontwerp. Tevens zijn de reeds aanwezige protocollen en topologie van het theatertechnische netwerk meegenomen in het ontwerp.

De aanbieders konden bij het invullen van het ontwerp met hun aangeboden apparatuur hun kennis en kunde tonen.

Door gebruik te maken van een casus konden objectieve criteria worden bepaald, die vervolgens getoetst konden worden. Uit deze aanbesteding werd met 3 preferred suppliers per perceel een raamcontract afgesloten.

In de daaropvolgende minicompetitie van het geluidsysteem is het voorlopig ontwerp met het ontwerp van de drie preferred suppliers verder gedetailleerd en definitief gemaakt. Hierop hebben de drie partijen een proefopstelling gedaan in het Wilminktheater, zodat de belangrijkste criteria objectief konden worden getoetst.

Na het doorlopen van deze fasen heeft het Wilminktheater een weloverwogen keuze kunnen maken voor het nieuwe geluidsysteem, dat antwoord gaf op de uitdagingen die aan het licht kwamen bij het veldonderzoek.

Door de bereidheid van de gemeente om vooraf te willen investeren in een ontwerp dat vervolgens in de markt werd gezet, hebben de betrokken technici invloed gekregen om …

Met deze vorm van aanbesteden kan Muziekkwartier Enschede vlot schakelen bij de aanschaf van nieuwe AVCL-apparatuur.