Ontwerp en engineering van geïntegreerde systemen

Momenteel bevindt de culturele sector zich in het hart van de verschuiving van analoog naar digitaal, wat aanzienlijke invloed heeft op de integratie en synergie van diverse technologieën binnen deze branche.

Een treffend voorbeeld van deze invloed is de integratie van verschillende theaterinstallaties, ook in samenspel met de gebouwinstallaties, waardoor uiteindelijk een 'slim' gebouw ontstaat. Het realiseren van deze synergie vraagt om een allesomvattend ontwerp voor alle systemen, ondersteund door een IT-gebaseerde ‘backbone’.

In deze digitale transformatie is Share Knowledge Now een pionier en koploper. We starten met een grondig veldonderzoek, waarbij we in samenwerking met stakeholders de cruciale ontwerpeisen en wensen onderzoeken en deze vertalen naar een Programma van Eisen (PvE). Vervolgens zetten we deze eisen om in een concreet schetsontwerp, waarmee we de synergie tussen diverse technologieën en systemen optimaliseren.

Tag cloud onterp en engineering

Vervolgens ontwerpen we samen met specialisten binnen één 3D-model (BIM) om een holistisch ontwerp te maken en engineeren we dit ontwerp tot een realiseerbaar technisch geheel. Hierbij streven we naar duurzame, esthetische en efficiënte oplossingen, waarbij gebruikersgemak centraal staat.

Het toepassen van 3D-modellering (BIM) stelt ons in staat om complexe uitdagingen al tijdens het ontwerptraject tot in de kleinste details te analyseren. Dankzij 'clash detecties' kunnen fouten die anders tijdens de uitvoering zouden opduiken, nu al worden opgespoord en opgelost. Dit zal resulteren in een soepele realisatie van het project.

Met dit ontwerp heeft u de keuze om de uitvoering met ons en onze partners te realiseren of om de markt te verkennen en geschikte partners te vinden. Wij staan klaar om u te ondersteunen bij het vinden van passende samenwerkingen voor een naadloze realisatie.

Hieronder ziet u twee sprekende voorbeelden van projecten die wij hebben gerealiseerd.

Alternatieve aanpak in aanbestedingen

Bij de aanschaf van apparatuur en systemen boven een bepaald bedrag is de overheid verplicht een aanbestedingstraject op te starten. In de culturele sector is de gewoonte om deze aanbestedingen in te vullen met een Pakket van Eisen; een tekstuele beschrijving van hoe de nieuwe componenten en systemen behoren te functioneren, waarna van de aanbieders verwacht wordt dat ze een ontwerp met bijbehorende prijs aanbieden.

Wij introduceren een alternatieve benadering: Ontwerpend Aanbesteden.

Samen met de gebruikers inventariseren we eerst alle wensen en eisen voor het nieuwe systeem, waarbij we de verschillende innovaties, die interessant zijn voor het nieuwe plan, onderzoeken. Gezamenlijk stellen we een Programma van Eisen op, waarna het creatieve team, bestaande uit specialisten én de gebruikers, aan de slag gaat met het opstellen van een concreet voorlopig ontwerp, dat bestaat uit een 3D model en teksten voor het technisch bestek.

Tag cloud onterpend aanbesteden

Dit ontwerp wordt vervolgens als casus toegevoegd aan de aanbestedingsleidraad en in de markt gezet. Er zal worden beoordeeld op ‘het beste passend binnen het ontwerp’, zodat de aanbieders het voorlopig ontwerp kunnen invullen met de producten die zij leveren. Na de gunning zal samen met de leverancier het ontwerp definitief en ‘geschikt voor uitvoering’ worden gemaakt.

Deze vorm van aanbesteden heeft als voordeel dat de gebruiker invloed heeft op het uiteindelijke resultaat en vroegtijdig inzicht krijgt in een realistisch budget dat uit het voorlopig ontwerp kan worden herleid.

Tot en met de realisatie en ingebruikname van het systeem blijven we betrokken om ervoor te zorgen dat de afgesproken kwaliteit in het eindresultaat behouden blijft.

We hebben deze innovatieve manier van aanbesteden met succes toegepast in recente projecten, tot grote tevredenheid van onze klanten. Ontdek hieronder twee voorbeelden van onze ontwerpende aanbestedingsprojecten.