Nationale Opera en Ballet Amsterdam
Ontwerp en aanbesteding nieuw Zaal- en Toneel weergeefsysteem


In 2017 zijn we door de Nationale Opera en Ballet te Amsterdam (hierna NO&B) gevraagd om een nieuw en innovatief zaal- en toneelweergeefsysteem te ontwerpen, dat mee kan groeien met de ontwikkelingen op creatief en technisch gebied. De zaal van NO&B wordt dagelijks intensief gebruikt. Daarom zijn continuïteit, bedrijfszekerheid en duurzaamheid van het geluidssysteem van groot belang.

Aangezien het een groot en complex geluidssysteem betreft, dat bestaat uit meerdere disciplines, hebben we verschillende specialisten betrokken in het ontwerp, waaronder Paul van Baasbank (systeemspecialist), Wibo Vermeulen (audio engineer) en Sydney van Gastel (audionetwerk engineer). Tijdens het ontwerpproces zijn de technici van de NO&B geïnterviewd, om een helder beeld te krijgen van hun wensen en eisen in de systemen. Tevens hebben we een afgevaardigde van de techniek betrokken in het ontwerpteam, zodat er draagvlak werd gecreëerd voor de te nemen keuzes.

Het nieuwe audiosysteem diende gekoppeld te worden aan het bestaande StageTec Nexus systeem, waarmee alle audiosignalen worden gedistribueerd en bewerkt. Tevens is er een compleet ICT-netwerk ontworpen om de verschillende systemen te kunnen bedienen en monitoren. Voor de techniek zijn verschillende User Interfaces ontworpen, zodat alle benodigde functies op een device te monitoren en bedienen zijn.

Voor NO&B was het belangrijk om vantevoren te weten hoe het geluidssysteem er uiteindelijk uit zal komen te zien. Hiervoor hebben we het voorlopig ontwerp in een technisch bestek gevoegd aan het aanbestedingsdocument van NO&B. Van de aanbieders werd door NO&B verwacht dat ze in gezamenlijk overleg met het ontwerpteam tot een definitief ontwerp zouden komen, waarin de aangeboden componenten het beste passen binnen het ontwerp. Inmiddels heeft de realisatie plaatsgevonden en is het systeem door zowel de technici alsook de creatieven met enthousiasme ontvangen.