Meer jaren onderhoudsplan
Een plan voor de toekomst


Uit onze ervaring blijkt dat Nederlandse theaters steeds meer behoefte hebben om een duidelijk inzicht te krijgen in de staat van hun theatertechnische installaties en een plan willen maken voor de toekomst. Hoe houden we de theatertechnische installaties op een optimaal niveau en wat zijn de juiste investeringen in de komende jaren, binnen een concreet budget? Een goed middel hiervoor is het Meerjaren OnderhoudsPlan.

Voor zowel de (middel)grote alsook de kleinere theaters kunnen we een MJOP opstellen, waaruit onze brede kennis van theatertechnische installaties naar voren komt. Hierbij beginnen we met een 0-meting van de installaties en componenten, waaruit een conditiebepaling en gebrekenlijst voortkomt. Zo hebben we onder andere voor Theater Carré en voor creatief platform Het Huis te Utrecht het MJOP voor alle theatertechnische installaties opgesteld.

Bij het presenteren van het MJOP gaan we graag het gesprek aan in hoeverre er behoefte is aan innovatie en verduurzaming op het gebied van theatertechniek.